Registrering

 

Att registrera ditt föl i moderföreningen är oerhört viktigt och en förutsättning för att kunna ansöka om hästpass. När hästen är registrerad i moderföreningens stambok får hästen ett registreringsbevis som ligger till grund för passhanteringen. Med registreringsbeviset kan hästens identitet kontrolleras samt ägaren till hästen vid tillfället för passansökan säkerställas.

Medlemsföreningarna har information på sina hemsidor om vad som gäller för just din ras;

 

Painthästar-SPHA                  Quarterhästar-SQHA                      Appaloosahästar-ApHC

 

UELN nummer-Svenskregister

UELN står för "Universal Equine Life Number" och i samband med att hästar får utfärdat hästpass i Sverige tilldelas de ett sådant unikt UELN nummer i en svensk registerdatabas. UELN nummret är uppbyggt av den svenska landskoden, rasens databasnummer samt ett individuellt löpnummer för varje ras, som kan vara ex. individens registreringsnummer.

UELN nummer tilldelas alla hästar i Europa och alla organisationers individuella databaser finns samlade i en gemensam Europeisk databas. Denna är tänkt att fungera som en gemensam grund vid identifiering  av hästar och har över 500 organisationer/raser registrerade.

 

Läs mer om UELN- databasen,

 

 

 

 

Länkar

 

APHA-USA

AQHA-USA

ApHC-USA

Jordbruksverket

Bild: rmit-logo.jpg