Avel

 

SAAHR förespråkar och arbetar för en renrasig avel där alla avkommor kan registreras i respektive moderförenings stambok och få ett utfärdat registreringsbevis. Aktuell information rörande avelsfrågor finns på respektive medlemsförenings hemsida:

 

Painthästar-SPHA                       Quarterhästar-SQHA                   Appaloosahästar-ApHC

 

Listning av hingstar

Alla hingstar som är verksamma i medlemföreningarnas raser måste vara listade i sina respektive moderföreningar. Quarterhingstar kan dessutom vara verksamma i avel över rasgränserna, då måste de listas även i APHA och ApHC. Att hingstarna är listade är en förutsättning för att få användas i avel.

 

Avelsvärdering

Sedan 2005 finns det inte längre några krav på att avelsvärdera hingstar i Sverige såsom gjorts tidigare genom hingstpremieringar i SH:s regi. I enlighet med den nya EU-förordningen rekommenderar SAAHR iställer rasföreningarna att på bästa sätt följa sina respektive moderföreningars tillvägagångssätt för att tillgodose rasens avelsutveckling. 

 

Avelsrapportering

Det är hingstägarens skyldighet att avelsrapportera årets betäckningar till respektive moderförening. Avelsrapporteringen till moderföreningen är en förutsättning för att stoägaren ska kunna registrera in sitt föl i moderföreningens stambok.

Moderföreningarnas avelsrapporter ligger sedan som grund för den årliga rapportering till Jordbruksverket som SAAHR ansvarar för.

På årlig basis ska medlemsföreningarna inkomma med uppgifter till SAAHR om;

Antalet födda föl, antalet utfärdade hästpass samt det totala antalet individer som är registrerade i Sverige för respektive ras.

Dessa uppgifter sammanställer SAAHR:s registratorkommitté i en årlig rapport till Jordbruksverket.

 

Avelsrapportering för SAAHR 2014

Avelsrapportering för SAAHR 2013

Avelsrapportering för SAAHR 2012

Avelsrapportering för SAAHR 2011

Avelsrapportering för SAAHR 2010

 

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter

Jordbruksverket har ett uttömmande och genomarbetat regelverk rörande avelsarbetet i Sverige vilket har som målsättning att minimera lidande för hästar som används i avel. "En häst får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödslar, defekter hos fölen eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt."

 

Jordbruksverkets föreskrifter om avelsarbete

Jordbruksverkets föreskrifter om hästar som används i avel

 

 

 

 

Länkar

 

APHA-USA

AQHA-USA

ApHC-USA

Jordbruksverket

Bild: rmit-logo.jpg