Information från SAAHR,

Här publicerar SAAHR viktig information både för hästägare och medlemsföreningarna.

 

SAAHR erbjuder även hästpass till hästdjur som inte går att registrera i någon stambok.

 

SAAHR blev i slutet av september 2017 godkända som registerförande förening, vilket innebär att vi även är godkända för att tillhandahålla hästpass för korsningshästar och hästar som inte går att registrera i en stambok. Så har du en korsning med Quarter, Paint eller Appaloosa eller någon annan ras så kan den också få pass hos oss.

 

Vi har för detta syfte en annan hemsida, hästpass.se, där vi har samlat all information rörande hästpass till korsningshästar.

Gå till hästpass.se

Hastpass.JPG

Föl födda 2021 ska ha ett hästpass 31/12 eller vid 6 månaders ålder

 

Det är ett myndighetsbeslut och ägarens skyldighet att alla föl födda 30 juni 2021 eller tidigare ska ha ett hästpass senast 31/12 2021 Föl födda 1 juli eller senare ska ha ett hästpass senast vid 6 månaders ålder. Du kan läsa mer om hästpass här samt om hur du ansöker om hästpass på rasföreningarnas hemsidor.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Registrera din hästanläggning.

Du som är ansvarig för en plats med hästar, en sk, hästanläggning, ska registrera den hos Jordbruksverket senast den 1 oktober 2021. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. och det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte.

Läs mer om hur du registrerar din hästanläggning här

Painthingst.jpg

Påminnelse till alla Hingstägare & Uppfödare!

 

Nu är det hög tid att titta över respektive ras Breeding report och fölregistrering för året.

 

För alla tre rasföreningar gäller att registrering av individen i moderföreningen i USA, ligger till grund för Hästpass i Sverige.

 

Länkar

 

APHA-USA

AQHA-USA

ApHC-USA

Jordbruksverket

Bild: rmit-logo.jpg