Information från SAAHR,

Här publicerar SAAHR viktig information både för hästägare och medlemsföreningarna.

 

Hastpass.JPG

Föl födda 2014 ska ha ett hästpass 31/12 eller vid 6 månaders ålder!

 

Det är ett myndighetsbeslut och ägarens skyldighet att alla föl födda 30 juni 2014 eller tidigare ska ha ett hästpass senast 31/12 2014. Föl födda 1 juli eller senare ska ha ett hästpass senast vid 6 månaders ålder. Du kan läsa mer om hästpass här samt om hur du ansöker om hästpass på rasföreningarnas hemsidor.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Jordbruksverkets info om nya riktlinjer kring hästpass.

2013-04-16 börjar nya regler kring hästar/hästpass gälla enligt följande: Hästar som inte innehar hästpass vid senast 6mån ålder, kommer per automatik att tas ur livsmedelskedjan. I dessa fall kommer det finnas information i hästpasset att aktuell häst inte får användas i livsmedelsproduktion.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Jordbruksverket får många frågor som rör häst,

det är frågor som rör allt från Djurskyddsregler till transport och Hästpass.

Här svarar Jordbruksverket på de vanligaste frågorna.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Djurskyddschef Helena Kättström informerar om Hästpass.

I samband med den stora köttskandalen kring hästkött och diskussioner som förts i media, har många hästägare ställt frågor till Jordbruksverket angående hästar och hästpasshanteringen.

Läs Djurskyddschefens svar

Bild: Painthingst.jpg

Påminnelse till alla Hingstägare & Uppfödare!

Nu är det hög tid att titta över respektive ras Breeding report och fölregistrering för året.

För alla tre rasföreningar gäller att registrering av individen i moderföreningen i USA, ligger till grund för Hästpass i Sverige.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Känn din Häst bäst!

Är en ny tjänst som bygger på ett samarbete mellan dig som hästägare och distriktsveterinären. Läs mer här.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Information från Jordbruksverket:

Hur har antalet hästar ökat i Sverige?

Nya föreskrifter om doping samt utbildning för tävlingsveterinärer.

 

Länkar

 

APHA-USA

AQHA-USA

ApHC-USA

Jordbruksverket

Bild: rmit-logo.jpg