Information från SAAHR,

Här publicerar SAAHR viktig information både för hästägare och medlemsföreningarna.

 

 Glöm inte att ansöka om tilläggsregistrering för din
 importerade häst före 30 januari 2016!

 

Kravet på tilläggsregistrering gäller även hästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016 och som inte redan är registrerade i Sverige.

Man ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar från att hästen kommer till Sverige. Så de importerade hästar som finns i Sverige innan den 1 januari 2016, ska ha ansökt om tilläggsregistrering senast den 30 januari 2016.

 

Läs mer om hur du ansöker om tilläggsregistrering på respektive rasförenings hemsida.

Hastpass.JPG

Föl födda 2015 ska ha ett hästpass 31/12 eller vid 6 månaders ålder

 

Det är ett myndighetsbeslut och ägarens skyldighet att alla föl födda 30 juni 2015 eller tidigare ska ha ett hästpass senast 31/12 2015. Föl födda 1 juli eller senare ska ha ett hästpass senast vid 6 månaders ålder. Du kan läsa mer om hästpass här samt om hur du ansöker om hästpass på rasföreningarnas hemsidor.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Ny hästpassförordning fr.o.m. 1 januari 2016.

Snart börjar den nya hästpassfordningen att gälla. Detta kommer att innebär en del förändringar gällande hästpassen. Bland annat kommer hästpassen att få en ny utformning för att se mer lika ut över hela EU. Hästar som stannar längre än 90 dagar i Sverige behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige även om de redan har ett hästpass. Dessutom kommer en central hästdatabas att finnas fr.o.m. 1 juni 2016 för alla hästar i Sverige.

Läs mer om hästpass och förändringarna i den nya hästpassförordningen här

Painthingst.jpg

Påminnelse till alla Hingstägare & Uppfödare!

 

Nu är det hög tid att titta över respektive ras Breeding report och fölregistrering för året.

 

För alla tre rasföreningar gäller att registrering av individen i moderföreningen i USA, ligger till grund för Hästpass i Sverige.

 

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Djurskyddschef Helena Kättström informerar om Hästpass.

I samband med den stora köttskandalen kring hästkött och diskussioner som förts i media, har många hästägare ställt frågor till Jordbruksverket angående hästar och hästpasshanteringen.

Läs Djurskyddschefens svar

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Jordbruksverket får många frågor som rör häst,

det är frågor som rör allt från Djurskyddsregler till transport och Hästpass.

Här svarar Jordbruksverket på de vanligaste frågorna.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Jordbruksverkets info om nya riktlinjer för hästpass.

2013-04-16 började nya regler rörande hästar/hästpass gälla enligt följande: Hästar som inte innehar hästpass vid senast 6 mån ålder kommer per automatik att tas ur livsmedelskedjan. I dessa fall kommer det att finnas information i hästpasset att aktuell häst inte får slaktas för livsmedelsproduktion.

Länkar

 

APHA-USA

AQHA-USA

ApHC-USA

Jordbruksverket

Bild: rmit-logo.jpg