Information från SAAHR,

Här publicerar SAAHR viktig information både för hästägare och medlemsföreningarna.

 

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Jordbruksverkets info om nya riktlinjer kring hästpass.

2013-04-16 börjar nya regler kring hästar/hästpass gälla enligt följande: Hästar som inte innehar hästpass vid senast 6mån ålder, kommer per automatik att tas ur livsmedelskedjan. I dessa fall kommer det finnas information i hästpasset att aktuell häst inte får användas i livsmedelsproduktion.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Jordbruksverket får många frågor som rör häst,

det är frågor som rör allt från Djurskyddsregler till transport och Hästpass.

Här svarar Jordbruksverket på de vanligaste frågorna.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Djurskyddschef Helena Kättström informerar om Hästpass.

I samband med den stora köttskandalen kring hästkött och diskussioner som förts i media, har många hästägare ställt frågor till Jordbruksverket angående hästar och hästpasshanteringen.

Läs Djurskyddschefens svar

Bild: Painthingst.jpg

Påminnelse till alla Hingstägare & Uppfödare!

Nu är det hög tid att titta över respektive ras Breeding report och fölregistrering för 2012.

För alla tre rasföreningar gäller att registrering av individen i moderföreningen i USA, ligger till grund för Hästpass i Sverige.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Känn din Häst bäst!

Är en ny tjänst som bygger på ett samarbete mellan dig som hästägare och distriktsveterinären. Läs mer här.

Hästpass

Föl födda 2012 ska ha ett hästpass 31/12 eller vid 6mån!!

Att alla föl födda 30juni eller tidigare ska inneha pass senast 31/12 2012, föl födda 1juli eller senare vid 6mån ålder. Detta är ett myndighetsbeslut och ägarens skyldighet. Här hittar du mer information om Hästpass, samt på rasföreningarnas hemsidor.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Information från Jordbruksverket:

Hur har antalet hästar ökat i Sverige?

Nya föreskrifter om doping samt utbildning för tävlingsveterinärer.

 

Länkar

 

APHA-USA

AQHA-USA

ApHC-USA

Jordbruksverket

Bild: rmit-logo.jpg