Information från SAAHR,

Här publicerar SAAHR viktig information både för hästägare och medlemsföreningarna.

 

Snart kommer SAAHR även kunna erbjuda hästpass till hästdjur för avel och produktion (korsningar).

 

SAAHR blev i slutet av september godkända som registerförande förening, vilket innebär att vi nu även är godkända för att tillhandahålla hästpass för korsningshästar.

 

Vi arbetar just nu hårt med att göra klart de sista detaljerna inför detta nya spännande arbete. I samband med detta kommer vi att lansera en helt ny site, hästpass.se, där vi kommer samla all information rörande hästpass till korsningshästar.

Hastpass.JPG

Föl födda 2016 ska ha ett hästpass 31/12 eller vid 6 månaders ålder

 

Det är ett myndighetsbeslut och ägarens skyldighet att alla föl födda 30 juni 2016 eller tidigare ska ha ett hästpass senast 31/12 2016. Föl födda 1 juli eller senare ska ha ett hästpass senast vid 6 månaders ålder. Du kan läsa mer om hästpass här samt om hur du ansöker om hästpass på rasföreningarnas hemsidor.

Bild: Jordbruksverket-toppbild.jpg

Ny hästpassförordning fr.o.m. 1 januari 2016.

Snart börjar den nya hästpassfordningen att gälla. Detta kommer att innebär en del förändringar gällande hästpassen. Bland annat kommer hästpassen att få en ny utformning för att se mer lika ut över hela EU. Hästar som stannar längre än 90 dagar i Sverige behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige även om de redan har ett hästpass. Dessutom kommer en central hästdatabas att finnas fr.o.m. 1 juni 2016 för alla hästar i Sverige.

Läs mer om hästpass och förändringarna i den nya hästpassförordningen här

Painthingst.jpg

Påminnelse till alla Hingstägare & Uppfödare!

 

Nu är det hög tid att titta över respektive ras Breeding report och fölregistrering för året.

 

För alla tre rasföreningar gäller att registrering av individen i moderföreningen i USA, ligger till grund för Hästpass i Sverige.

 

Länkar

 

APHA-USA

AQHA-USA

ApHC-USA

Jordbruksverket

Bild: rmit-logo.jpg