Hästpass

 

Att utfärda hästpass är ett av de viktigaste myndighetsutövande som SAAHR har ansvar för. I enlighet med överenskomna och undertecknade kontrakt har SAAHR delegerat passutfärdandet till respektive rasförening. För att få specifik information för vad som gäller för just din hästras rekommenderar vi att ni söker information på rasens hemsida.

 

Painthästar-SPHA                Quarterhästar-SQHA                Appaloosahästar-ApHC

 

Registratorkommittén

De registratorer som är utsedda av rasföreningarna ingår tillsammans med en representant från varje medlemsförening i en av SAAHR utsedd Registratorkommitté. Malin Fahlesson är för närvarande sammankallande och det är på den sammankallande registratorns adress som SAAHR har sitt officiella kansli. I händelse av sjukdom eller ledighet utses det ersättare inom Registratorkommittén vilket garanterar och säkerställer att hästägaren alltid kan erhålla Hästpass och telefontider kan hållas.

Registratorkommittén tilläggsregistrerar, utfärdar hästpass samt sammanställer avelsrapporter för medlemsföreningarna i SAAHR. 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om Hästpass

Alla hästar inom EU, oavsett ålder eller ras, ska idag ha hästpass och passet ska vara hela hästens liv.

EU har stadgat tre anledningar för Hästpass:

  • Att säkerställa hästens identitet, vilket är viktigt vid handel med hästar också över EU:s gränser.
  • Att med hjälp av passhandlingar kunna spåra och begränsa spridning av smittsamma sjukdomar.
  • Att kunna säkerställa att inte läkemedel hamnar i livsmedelsproduktionen.

Senast den 31 december födelseåret eller senast när fölet är 6 mån ska det ha utfärdats ett pass åt alla hästar.

Hästpasset är en värdehandling och hästens identitetshandling, det ska alltid följa hästen. Vid transport, tävling, bete eller uppstallning ska passet kunna uppvisas direkt. Är man ex. ute och rider ska passet kunna visas upp inom tre timmar.

Passet är inte hästens ägarbevis, det är hästens utfärdade registreringsbevis som är ditt ägarbevis.

Det är alltså av största vikt att alla ägarbyten sker i moderföreningen såsom dess regelverk föreskriver. SAAHR rekommenderar att hästägaren tar en kopia på registreringspappret och lägger i passet för att kunna styrka ägarskap.

 

Läs Jordbruksverkets information om Hästpass

 

SAAHR:s regelverk och riktlinjer rörande Hästpass

SAAHR:s styrelse har tagit fram riktlinjer för hästpass gällande kostnader, tillverkningstider och distribution för medlemsföreningarna. SAAHR har också beslutat att hästägaren kan, mot  en extra kostnad sk. "Rush Fee", förkorta tillverkningstiden och få passet tillbaka fortare.  

 

EU:s förordning

Hästpass utfärdas i enlighet med  EU-kommissionens förordning nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om tillämpning av rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG avseende metoder för identifiering av hästdjur. EU-kommissionens förordning nr 2015/262

 

Läs Jordbruksverkets folder; Varför ska hästen ha pass? 

 

 

 

Länkar

 

APHA-USA

AQHA-USA

ApHC-USA

Jordbruksverket

Bild: rmit-logo.jpg